Produkty

AM-70 EX

Mostný automobil AM-70 EX je nový mobilný mostný prostriedok určený na zabezpečenie jednotiek mimo kontaktu s nepriateľom vďaka schopnosti rýchleho premostenia suchých i vodných prekážok, ktorý vyniká najmä vysokou zaťažiteľnosťou mosta v kategórii MLC 70. Vďaka schopnosti spájať jednotlivé mostné polia ponúka AM-70 EX neprekonateľnú flexibilitu a maximálnu šírku premostenej prekážky.

Nadväzuje na úspešné vozidlo AM-50 EX a koncepčne aj na predtým vyrábané a osvedčené vozidlá AM-50 a AM-50 B, ktoré dodnes používajú mnohé armády. Nový most AM-70 EX nôžkového typu so 4-nosníkovou odľahčenou konštrukciou je zároveň plne kompatibilný so staršími generáciami mostov. Vďaka plnej mostovke a vybaveniu obrubníkmi je AM-70 EX vhodný aj pre civilné záchranné operácie a pre využitie v stavebníctve a lesníctve.

DANA M2

Podstatne zmodernizovaná samohybná kanónová húfnica DANA 152 mm vz.77. DANA M2 sa vyznačuje veľkou rýchlosťou zaujatia a opustenia palebného postavenia a vynikajúcou priechodnosťou náročným terénom. Húfnica DANA M2 je vybavená výkonným palubným riadiacim systémom.

Dekontaminačné vozidlo

Dekontaminačné vozidlo je určené na vykonávanie úplnej dekontaminácie vonkajších a vnútorných povrchov vojenskej techniky, výzbroje a materiálu, vrátane nadrozmernej techniky, lietadiel, dekontaminácie terénu, stavebných objektov a na vytváranie vysokých vodných clôn pre prehradenie prízemného oblaku nebezpečných chemických látok a k haseniu požiarov.

RM-70 VAMPIRE

122 mm raketomet RM-70 Vampire je reaktívna štyridsaťhlavňová delostrelecká salvová zbraň s nabíjacím ústrojenstvom, ktorá sa používa pri sústredenej palebnej podpore vojsk na väčšie plošné ciele jednotnými raketovými trieštivo-trhavými nábojmi.

Vysoko mobilný ťažký plnič paliva 4x4

cisternové vozidlo, 5300 litrov

Vozidlo sa môže použiť na dopĺňanie paliva do vozidiel, špeciálnych vojenských vozidiel a iných strojov a zariadení na naftu alebo benzín. Cisterna je zo zliatiny hliníka, zvláštnej konštrukcie s jednou prepážkou. Má jednu komoru, výkon čerpadla 40 – 500 l/min., štyri navijaky hadíc ovládané hydraulicky.

8x8 vysoko mobilné ťažké cisternové vozidlo

18 000 litrov

Oceľová cisterna zvláštnej konštrukcie s jednou prepážkou v nádrži. Má dve komory, prietok čerpadla 700 a 1100 l/min. Dokáže zabezpečiť prepravu paliva do rôznych nádrží alebo na priame plnenie menších doplňovacích cisterien na palivo.

Ťahač návesu 8x8

Ťahač návesu 8x8 pochádza z radu ťažkých taktických kolesových vozidiel.

Je určený na ťahanie návesov prepravujúcich ťažké bojové tanky, obrnené transportéry a iné ťažké vozidlá do celkovej hmotnosti cca 70 ton. Je schopný prevádzky na cestách/v teréne v najťažších terénnych a klimatických podmienkach, v regiónoch s extrémne vysokými teplotami okolia, vysokou vlhkosťou a v prašnom prostredí.


Podvozky

Podvozky TATRA sú vďaka svojej koncepcii žiadané pre celý rad iných aplikácií, než akými sú nákladné automobily. Podvozky sa využívajú najmä pre vojenské vozidlá – logistické, taktické, špeciálne obrnené transportéry, vozidlá MRAP, veliteľské vozidlá a ďalšie, ktorým sú schopné poskytnúť vynikajúcu mobilitu v tom najnáročnejšom teréne a pri extrémnych klimatických podmienkach.

Podvozky TATRA v prevedení 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 a 12x12 pre ťažké vozidlá sú konštruované ako nosiče pre rôzne druhy špeciálnych vozidiel, ktoré potrebujú:

  • Vynikajúcu priechodnosť ťažkým terénom
  • Prepraviť osoby či citlivý materiál v náročnom teréne
  • Ťažké pancierovanie podvozku
  • Spoľahlivý podvozok s nízkymi nákladmi počas celej svojej životnosti.

Podvozky dodávame podľa špecifikácie zákazníka s potrebným počtom náprav, motorom a prevodovkou a prípravou pre kabínu. Štruktúra podvozku chráni kompletnú nadstavbu pred krútením a ohybom a predlžuje tak celkovú životnosť vozidla na maximálnu možnú mieru.

TATRA DEFENCE SLOVAKIA s.r.o.
Kasárenská 8 / 911 05 Trenčín